تصاویر جدید از داخل ساختمان سوخته مرکز درمانی سینا/فیلم
قابل مشاهده در دسکتاپ

قابل مشاهده در موبایل
{$sepehr_media_604391_400_300}