کارگذاری دستگاه قلب مصنوعی در بدن دو بیمار /فیلم
قایل مشاهده در دسکتاپ


قابل مشاهده در موبایل

{$sepehr_media_572533_400_300}