حضور رییس علوم پزشکی ایرانشهر در کارگروه سلامت هاسب
شفا آنلاین>سلامت>یکی از چالشهای اصلی حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر حواث ترافیکی و تلفات جاده ای است بطوریکه فقط طی شش ماه اول سال جاری متاسفانه حدود 5هزارنفر مصدوم و مجروح و 103 نفر کشته ماحصل حوادث ترافیکی و سوانح جاده ای بوده است و باتوجه به آمار بالای حوادث ترافیکی پرتعداد بطور جد خواستار تخصیص اتوبوس آمبولانس هستیم.

به گزارش شفا آنلاین، یکی دیگر از چالشهای حوزه سلامت جنوب استان سیستان و بلوچستان بیماریهای نوپدید و بازپدید است که متاسفانه غالب موارد بصورت انتقال توسط افرادی است که تردد مرزی دارند و باتوجه به اینکه ما مرزدار پاسدار بهداشتی جنوب و جنوب شرق هستیم با تمام توان و با استفاده از نیروهای بهداشتی با استقرار هفت پایگاه مراقبت مرزی تاکنون موفق به کنترل موارد بیماریهای نوپدید و بازپدید شده ایم.

یکی از مهمترین نیازهای جنوب استان احداث بخش روانپزشکی است و امید میرود با اقدامات انجام شده در اولین فرصت شاهد ایجاد بخش روان در شهرستانهای ایرانشهر و چابهار باشیم.

250 خانه بهداشت مطابق طرح توسعه گسترش شبکه کمبود داریم و باتوجه به کمبود منابع موجود،میطلبد خیرین سلامت بصورت ویژه به این مورد ورود نمایند.

پروژه مرکز دیالیز بیمارستان ایران بعنوان بزرگترین مرکز دیالیز استان یکی از مهمترین پروژه هایی است که باتوجه به اهمیت آن، خیرین سلامت میتوانند نقش مهمی در تسریع احداث و بهره برداری آن ایفا نمایند.

چابهار مرکز توسعه اقتصادی جنوبشرق کشور است و باتوجه به تردد مسافران و تجار دروازه ورودی بسیاری از بیماریهاست.

کمک به تکمیل ساختارهای بهداشتی و مرزبانی بهداشتی و ارتقا تعداد تخت بیمارستانی و بیمارستان پلان باید تسریع گردد.

بزرگترین اورژانس بیمارستانی چابهار باید هرچه سریعتر تکمیل گردد.