تجمیع دفترچه‌های بیمه با اجرای پرونده الکترونیک سلامت
شفا آنلاین>سلامت>تجمیع دفترچه‌های بیمه خدمات درمانی با اجرای پرونده الکترونیک سلامت انجام می‌شود.

به گزارش شفا آنلاین، حیدر عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اجرای موضوع تجمیع دفترچه‌های بیمه درمانی در کشور اظهار کرد: موضوع تجمیع دفترچه‌های بیمه درمانی با اجرای طرح پرونده الکترونیک سلامت برای تمام مردم در سراسر کشور در حال انجام است و افرادی که به تازگی جهت تعویض یا تمدید اعتبار دفترچه‌ به دفاتر مربوطه مراجعه می‌کنند به اختیار خودشان یکی از دو دفترچه بیمه حذف می‌شود.
 
او ادامه داد: بر اساس پیش بینی‌ها در حدود ۳ میلیون نفر دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی مشترک بوده که ظرف یک ماه آینده به صورت خودکار با اجرای پرونده الکترونیک سلامت این هم پوشانی اصلاح می‌شود.
 
عابدی تاکید کرد: با رفع هم‌پوشانی دفترچه‌های بیمه خدمات درمانی هزینه‌های زیادی صرفه جویی می‌شود به طوری که اگر ۳ میلیون هم پوشانی از بین برود یک پنجم هزینه‌ها در راستای بهبود خدمات بهداشتی و درمانی سرمایه گذاری می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون بهداشت از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی گفت: هیچ گزارشی مبنی بر کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در مناطق زلزله زده به کمیسیون بهداشت مجلس ارسال نشده است.