اجباری شدن پوشش بیمه اجباری برای همه افراد
شفاآنلاین>سلامت>موهبتی گفت: تحت پوشش بیمه اجباری قرار گرفتن افراد بر اساس برنامه ششم توسعه اجباری شده است.

به گزارش شفاآنلاین،طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت<Health> ، با اشاره به پوشش بیمه اجباری برای تمام آحاد مردم اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه همه افراد باید تحت پوشش بیمه اجباری قرار گیرند و این قانون برای همه آحاد جمعیت ایران اجباری است.

او ادامه داد: برای تحت پوشش بیمه اجباری قرارگرفتن، ارزیابی وسیع به وسیله وزارت رفاه باید انجام شود تا افرادی که فاقد توانایی پرداخت حق بیمه سلامت هستند به طور رایگان تحت پوشش بیمه اجباری قرار گیرند و حق بیمه این افراد از سوی دولت پرداخت می‌َشود.

موهبتی تاکید کرد: بر اساس آئین‌نامه مردم ۴۵ روز فرصت دارند تا با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به تحت پوشش بیمه اجباری قرار گرفتن خود اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیا ن کرد: اگر افراد جزو دهک گروه‌های یک، دو و سه باشند از پرداخت حق بیمه اجباری معاف می‌شوند و افرادی که جزو دهک چهار هستند باید نیمی از حق بیمه خود را پرداخت کنند.

او افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها حدود ۱۰ درصد مردم فاقد هر گونه پوشش بیمه‌ای هستند و تحت پوشش بیمه اجباری قرارگرفتن از هفته بیمه سلامت آغاز می‌شود. در این زمینه تمامی زیرساخت‌ها از طرف ما فراهم شده و وزارت رفاه تلاش کرده است تا از طریق وب‌سرویس اطلاعات استحقاق‌سنجی را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد.yjc