نقش کلسیم در کاهش حافظه
شفا آنلاین>سلامت>مطالعات اخیر محققان دانشگاه لستر در انگلیس نشان می‌دهد، سطح کلسیم در سلول‌های خاصی از مغز یک عامل تعیین کننده در اختلال شناختی مرتبط با سن است.

به گزارش شفا آنلاین، سیناپس‌ها اتصالات الکتروشیمیایی هستند که بین سلول‌های عصبی قرار دارند و از مولکول‌های انتقال‌دهنده عصبی برای تعامل با سیستم عصبی مرکزی استفاده می‌کنند.

مطالعات بر سلول‌هایی تمرکز دارد که انتقال‌دهنده‌های عصبی را دریافت می‌کند و پری سیناپتیک (pre-synaptic) نام دارند. اندازه‌گیری سطح کلسیم در این سلول‌ها بسیار دشوار است، ‌از طرفی محققان متمایل هستند که سطح کلسیم هیپوکامپ مغز، یعنی بخش مربوط به حافظه را بررسی کنند. ‌ به این منظور موش‌هایی پرورش داده شدند که قادر به بیان پروتئین فلوروسنس حساس به کلسیم در سلول‌های پری سیناپتیک هیپوکاپ هستند.

نتایج نشان داد بین توانایی شناختی و سطح کلسیم رابطه شفافی وجود دارد. بر اساس این مطالعه در موش‌های مسن که اختلال شناختی دارند، تجمع کلسیم در سلول‌های پری سیناپتیک موجود در هیپوکامپ وجود دارد و تجمع و افزایش کلسیم در این سلول‌ها باعث می‌شود که عملکرد ذهن کاهش یابد و موش‌های جوان مانند موش‌های مسن رفتار کنند. از طرفی کاهش کلسیم داخل سلولی در موش‌های مسن، سیناپس‌ها را جوان و عملکرد شناختی را بهبود می‌بخشد.