کدام منطقه تهران آپارتمان‌های متری ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان دارد؟/ عکس