ریشه گرانی خدمات دندانپزشکی
شفا آنلاین>سلامت>نماینده مردم در مجلس دهم بابیان اینکه گرانی خدمات دندانپزشکی  ریشه در نوسانات ارزی دارد،گفت: وارداتی بودن تجهیزات دندانپزشکی  وعدم پیشگیری از درمان، گرانی خدمات دندانپزشکی را رقم زده است.

به گزارش شفا آنلاین، محمد حسین قربانی درباره  وضعیت گرانی  درمان در  حوزه دندانپزشکی، گفت: خارجی بودن، تجهیزات دندانپزشکی(Dental Equipment) موجب شده است که نرخ خدمات  در این حوزه افزایش یابد و این در حالی  است که  بیماران با مشکلات اقتصادی برای درمان  بیماری های دهان و دندان روبرو  شده اند.

پیشگیری از درمان وحمایت از تولید  داخلی  راهکار  اساسی برای کاهش هزینه های دندانپزشکی

 نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیشگیری از درمان بهترین  راهکار  اساسی برای کاهش هزینه های دندانپزشکی است  بنابراین وزارت بهداشت ودرمان  می بایست  به  سمت پیشگیری  از درمان  حرکت کند تا علاوه بر پاسداری از  سلامت  بیماران، هزینه درمان  در حوزه دندانپزشکی  نیز با کاهش روبرو شود .

وی ادامه  داد :ما در حوزه  تولید دارو وضعیت مناسبی داریم اما در حوزه تولید تجهیزات دندان پزشکی با مشکلات عدیده  روبرو هستیم زیرا بسیاری از  تجهیزات دندانپزشکی ما  وارداتی است.

 قربانی افزود:  برای کاهش هزینه های درمانی دندانپزشکی  و پاسداری  از سلامت دندان ها  می بایست فکر اساسی برای تزریق سیاست های پیشگیری از  بیماری دهان ودندان  کرد تا علاوه بر حفظ  دندان های بیماران  بتوان هزینه های درمانی را نیز  با کاهش منطقی روبرو کرد.

نوسانات قیمت ارز ریشه در گرانی خدمات دندانپزشکی  دارد
 عضو کمیسیون بهداشت  ودرمان  مجلس بابیان اینکه نوسانات قیمت ارز ریشه در گرانی خدمات دندانپزشکی  دارد یادآورشد : وارداتی بودن تجهیزات دندانپزشکی وعدم پیشگیری از درمان گرانی خدمات دندانپزشکی رارقم زده است.