خوانندگی استعداد عصر جدید در مراسم رسمی با حضور رئیس‌جمهور/عکس