بارش برف در بیست و پنجمین روز سال در فارس!/عکسمشرق نیوز