خودروهایی که در انفجار خط لوله گاز اهواز سوختند (۱۶+)/ تصاویر