آشنایی سرپرست وزارت بهداشت با اقتصاد سلامت
شفاآنلاین>سلامت>نماینده مردم تهران در مجلس ، انتصاب سرپرست وزارت بهداشت را با توجه به آشنایی او با حوزه اقتصاد سلامت، مثمر ثمر دانست.

به گزارش شفاآنلاین، ابوالفضل سروش، با اشاره به مشکلات و چالش های بودجه ای حوزه سلامت، گفت: با توجه به سوابق سرپرست وزارت بهداشت در حوزه سلامت<Health> و آشنایی او با اقتصاد سلامت می توان امیدوار بود این تغییرات در وزارتخانه مثمر ثمر باشد.

وی در ارتباط با علت استعفای وزیر بهداشت نیز افزود: آنچه به صراحت دکتر هاشمی عنوان کرده است موضوع فقط بودجه و تخصیص آن بوده است.

 سوابق مدیریتی سرپرست وزارت بهداشت با توجه به محدودیت های منابع کشور که در دو، سه سال آینده با آن مواجه هستیم می تواند برای مدیریت این وزارتخانه موثر باشد.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد انتصاب سرپرست وزارت بهداشت در راستای مدیریت منابع حوزه سلامت به نفع حوزه سلامت باشد.

سروش در ارتباط با همراهی دولت با وزارت بهداشت، گفت: دولت اول و دوم آقای روحانی در حد مقدورات خودش با وزارت بهداشت همراهی کرد، اما تفکرات دکتر هاشمی با سازمان برنامه و بودجه، همخوانی نداشت.مهر