آغاز سال نو در کلیسای سرکیس مقدس تهران/تصاویر

ایرنا

عکس: ژنیا ابدیان و ژوانا ابدیان.