هشدار درباره پرداخت کارانه غیرمعمول پزشکان و پرسنل/ سند
شفا آنلاین>سلامت>معاون درمان وزارت بهداشت درباره پرداخت کارانه غیرمعمول پزشکان و پرسنل به روسای دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها هشدار داد.

به گزارش شفا آنلاین، قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت طی نامه ای به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، ولایتی رئیس مرکز آموزشی درمانی سل و بیماری های ریوی مسیح دانشوری وفریدون نوحی رئیس مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب شهیدرجایی درخواست کرد تا در محاسبه و پرداخت کارانه، پزشکان، اعضای هیئت علمی و پرسنل مطابق قانون و با مجوز معاونت درمان وزارت بهداشت اقدام کنند، در غیر این صورت تبعات هر گونه پرداخت کارانه غیر از روال تایید شده به عهده رئیس دانشگاه یا مرکز درمانی خواهد بود.