فراخوان سازمان غذا و دارو ؛تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو دست به کار شوند
شفاآنلاین>سلامت> مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو جهت برنامه‌ریزی برای تامین داروهای مورد نیاز کشور در سال ۹۸ فراخوان داد.

به گزارش شفآانلاین، محمد عبده‌زاده در این باره گفت: «برنامه‌ریزی برای تامین داروهای مورد نیاز سال آینده باید تا پایان آذرماه صورت گیرد و بر همین اساس از شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده خواسته‌ایم تا ۹ آذرماه برنامه‌های پیشنهادی خود را در سامانه مربوطه وارد کنند.»

وی با اشاره به نامه ارسال شده به تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو گفت: «موارد و شروط مورد نظر سازمان غذا و دارو در چند بند به کلیه شرکت‌ها اعلام شده است.»

در نامه مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خطاب به شرکت‌های تولیدکننده و وارد کننده دارو درباره برنامه‌ریزی برای تامین داروهای(Medications) مورد نیاز کشور در سال ۹۸ آمده است:

«نظر به این که اداره نظارت بر زنجیره تامین دارو در نظر دارد برنامه‌ریزی تامین داروهای مورد نیاز سال ۱۳۹۸ را تا پایان آذر ماه ۱۳۹۷ انجام دهد، لازم است شرکت‌های تولیدی برنامه تولید قطعی و شرکت‌های وارداتی برنامه واردات پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان روز ۹ آذرماه امسال در سامانه جامع تعهدات در ستون جدیدی با نام برنامه تامین سال ۹۸ به تعداد بسته وارد نمایند. لازم به یادآوری است که ستون تعداد در بسته در سامانه جامع تعهدات به دقت به روزرسانی شود.

قابل ذکر است غیر از واردات محصول نهایی، تولید قراردادی برون مرزی و همچنین بسته‌بندی ثانویه و بسته‌بندی اولیه کلیه اقلام دارویی و پر کردن بالک آماده مایعات نیز از نظر این اداره، واردات تلقی می‌شوند.

در خصوص فرآورده‌های وارداتی خواهشمند است موارد ذیل مورد نظر قرار گیرد:
نوع ارز: می‌باید مطابق با ارز کشور مبدا یا کشور ذی‌نفع باشد (ارز یورو صرفا به داروهای با مبدا اروپا تخصیص می‌یابد.)

قیمت CPT: طبق ضابطه قیمت‌گذاری مصوب بهمن ۹۶ می‌باید مطابق با حداقل قیمت فرآورده در کشورهای مرجع ضابطه قیمت‌گذاری باشد و در مورد اقلام ژنریک و برند ژنریک حداکثر تا ۶۰درصد قیمت داروی برند قابل قبول می‌باشد.

سیاست‌گذاری سال ۹۸ در دو نوبت و برای شش ماه نیاز کشور و با نظر گرفتن عملکرد شرکت‌های وارد کننده در ثبت سفارش، حمل و ترخیص به موقع و پیشگیری از کمبود انجام خواهد گرفت.

کلیه سهمیه‌های باقی مانده از سیاست‌گذاری سال ۹۷ می‌باید حداکثر تا مورخ ۹۷.۹.۲۰ ثبت سفارش شوند. در غیر این صورت با انجام سیاستگذاری جدید بعد از این تاریخ، سهمیه‌های باقی مانده صفر خواهد شد.

کلیه داروهای سیاستگذاری شده در سال ۹۷ و ثبت سفارش‌های انجام شده در این سال می‌باید حداکثر تا پایان فروردین ۹۸ ترخیص شوند.

برنامه‌های پیشنهادی ارایه شده از سوی شرکت‌های وارد کننده از نظر قیمت ارزی، عملکرد شرکت در خصوص تامین به هنگام داروها در سال ۹۷، نیاز سال، وجود یا عدم وجود نمونه تولید داخل و در مقایسه با سایر منابع وارداتی مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتا توسط این اداره اقدام به سیاستگذاری خواهد شد.

در مورد فرآورده‌های وارداتی که مشابه تولید داخل دارند سیاستگذاری واردات(Importation) صرفا در صورت نیاز بازار و عدم پوشش کمی یا کیفی شرکت‌های تولید کننده انجام خواهد شد.

در مورد فرآورده‌های تولید داخل با توجه به تعهدآور بودن برنامه‌های پیشنهادی، لازم است هرگونه برنامه‌ریزی بر اساس توان واقعی تامین و تولید، برنامه فروش منطقی و قابلیت پوشش نیاز بیماران باشد.»