نشست ۸ متری یک خانه در خیابان انقلاب صاحب خانه را بلعید/ تصاویر
به گزارش شفاآنلاین: در محل حادثه حیاط یک منزل مسکونی در هنگام تعمیر خودروی سواری فرو نشست کرده و مرد میانسال را در هنگام تعمیر خودرو به کام خود کشانده بود.

در این حادثه پس از بررسی های اولیه معلوم شد فرسایش خاک در حیاط منزل مسکونی باعث باز شدن چاه قدیمی در زیر چرخ های جلوی خودرو شده و مالک آن به نام  جلال ۵۶ ساله که در هنگام تعمیر خودرو بود به درون گودالی به عمق تقریبی ۸ متر فرو رفته است.

آتش نشانان با الوار و نردبان اقدام به خارج کردن مرد میانسال از داخل چاه کردند. آفتاب‌‌نیوز