عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله :
دوره های آموزش مربی دیالیز در کشور راه اندازی می شود
به گزارش اختصاصی شفا آنلاین، دکترعلی طیبی عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در بیست و هفتمین همایش مدیران استانی گفت: از سال92 تیمی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تشکیل شد تا به منظور پاسخگویی به نیازهای بیماران کلیوی در کشور دوره های آموزش پرستاری دیالیز را برگزار و با ارائه اطلاعات علمی بهترین خدمات را به بیماران دیالیزی عرضه کند.

وی گفت: از آنجا یکی از رسالت های اصلی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران تسهیل در درمان بیماران کلیوی است این مجموعه آمادگی دارد تا با برگزاری سمینارهای یک یا چند روزه نسبت به آموزش پرستاران، بیماران و خانواده های بیماران دیالیزی اقدام کند و باهمراهی انجمن حمایت از بیماران کلیوی در مراکز استان ها روند درمان بیماران در اقصی نقاط کشور را بهیود بخشد .
عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله افزود: علاوه بر برگزاری سمینارهای آموزشی این تیم آمادگی دارد با تدوین برنامه ای ویژه به تربیت مربی دیالیز بپردازد تا دیالیز بیماران کلیوی به شیوه صحیح تری انجام شود.

طیبی درخصوص لزوم ایجاد پروتکل درمانی در حیطه پرستاری نیز گفت:  تیم تشکیل یافته در بیمارستان بقیه الله در نظر دارد با ایجاد پروتکلی واحد در حیطه پرستاری از اعمال سلیقه های مختلف جلوگیری به عمل آورد و گامی را در جهت یکپارچگی درمان توسط مدیران برداشته شود.