هجمه علیه جامعه پزشکی به مردم آسیب می‌رساند
شفاآنلاین>سلامت>رئیس کمیسیون اخلاق شورایعالی نظام پزشکی گفت: جایگاه جامعه پزشکی در ایران از نظر افکار عمومی مناسب است، اما به علت هجمه‌هایی که به آن می‌شود، ممکن است این اعتبار مخدوش و منجر به آسیب<Damage> به مردم شود.

به گزارش شفاآنلاین، مصطفی معین درباره علت هجمه‌ها علیه جامعه پزشکی اظهار داشت: امر سلامت فقط به جسم بیمار توجه ندارد و به سایر ابعاد روانی و اجتماعی او نیز ارتباط دارد. وقتی بحث اخلاق پزشکی مطرح می‌شود، به همه جنبه‌های رابطه پزشک با بیمار و سلامت اجتماعی، آموزش برای پیشگیری و درمان بیماری‌ها و دفاع از حقوق بیماران نیز توجه دارد.

وی افزود: پزشکان<physicians> علاوه بر امر درمانگری، رسالت اجتماعی مهمی نیز بر عهده دارند و به همین دلیل در جامعه مقبولیت و نفوذ دارند و می‌توانند بسیار بیشتر از سایر اقشار و حتی مسئولان به مردم و جامعه کمک کنند.

معین اظهار داشت: به نظر می‌رسد هجمه‌هایی که گاها شاهد آن هستیم بیشتر به دلیل ناآگاهی و تنگ نظری برخی مسئولان مربوطه و رسانه‌ها باشد؛ زیرا جایگاه پزشکی از دیرباز و در همه جوامع از قداست برخوردار بوده است. در حرفه طب، پزشکان سوگند می‌خورند که در هر شرایطی منافع و حقوق بیماران و سلامت جامعه را بر منافع خود مقدم بدارند.

وی افزود: اعتماد میان بیماران و پزشکان و اعتماد جامعه نسبت به آنان باید همواره وجود داشته باشد و در غیر این ‌صورت با کاهش اثربخشی طبابت، این جامعه و مردم هستند که آسیب پذیر می‌شوند.

معین ادامه داد: البته در هر حرفه‌ای ممکن است درصدی از تخلف یا قصور نیز وجود داشته باشد، اما به طور نسبی این قصور در پزشکی کم است. جایگاه پزشکی در ایران از نظر افکار عمومی مناسب است و معمولا در رتبه دوم یا سوم از نظر مرجعیت فکری قرار دارد، اما به علت فضاسازی‌هایی که می‌شود، ممکن است این اعتماد کم شود.

رئیس کمسیون تخصصی اخلاق سازمان نظام پزشکی بیان کرد: نقش مثبت یا تخریبی مسئولان در این زمینه زیاد است و از طرفی باید به تاثیر رسانه‌ها نیز توجه کرد. به طور مثال فضای مجازی به علت سطحی نگری در برخی موارد، برخی خطاها را پررنگ می‌کند یا به شایعات بی اساس دامن زده می‌شود. اگر هم تخلفی وجود داشت نباید به کل جامعه پزشکی تعمیم داده شود.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: در جامعه‌ای که دچار بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و ناامیدی رو به افزایش است،‌ پزشکان می‌توانند و بلکه وظیفه دارند که از نفوذ معنوی خود برای افزایش امید، آرامش، اعتماد و سرمایه اجتماعی استفاده کنند.ایرنا