پوشش بیمه‌ای درمان نازایی در انتظار تصمیم شورای عالی بیمه
شفا آنلاین>سلامت>مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: بخشی از هزینه‌های نازایی در حال حاضر نیز پرداخت می‌شود و پیش‌نویس مصوبه‌ای در این زمینه تقدیم دولت شد تا شورای عالی بیمه بر اساس آن تصمیم‌گیری کند.

به گزارش شفا آنلاین، طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره پوشش بیمه‌ای بیماری‌های خاص گفت: در حال حاضر بیماری‌های تالاسمی(Thalassemia)، هموفیلی، ام اس، پیوند کلیه و دیالیز تحت پوشش بیمه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۴ هزار نفر از بیماران خاص تحت پوشش خدمات سازمان بیمه سلامت هستند، افزود: اغلب هزینه‌های این بیماران رایگان است و حدود ۱۰۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ در این راستا هزینه شده است، البته در قانون بودجه ۹۷ تصویب شد که سه بیماری دیگر در لیست وزارت بهداشت به عنوان بیماری خاص قرار بگیرد.

موهبتی درباره پوشش بیمه‌ای بیماری‌های نازایی نیز بیان کرد: بخشی از هزینه‌های نازایی در حال حاضر نیز پرداخت می‌شود و پیش‌نویس مصوبه‌ای در این زمینه تقدیم دولت شد تا شورای عالی بیمه بر اساس آن تصمیم‌گیری کند. در مورد سه بیماری اضافه شده نیز قرار شد از محل اعتبارات وزارت بهداشت تامین هزینه شود.

بیمه رایگان مخصوص محرومان است
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: البته وقتی تصمیمی گرفته می‌شود، باید بار مالی آن نیز در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت انتظاراتی در فضای عمومی ایجاد می‌شود. قانون‌گذار در مورد نازایی گفته که بخشی از هزینه‌ها تحت پوشش قرار بگیرد که همین موضوع نیز جای بررسی بیشتر دارد، چون هزینه‌های این بیماران بسیار بالاست و باید جزییات پوشش بیمه‌ای و تامین منابع دقیقا مشخص شود.

موهبتی درباره بیمه همگانی سلامت نیز بیان کرد: بار‌ها اعلام کردیم که هیچ تغییری در مورد بیمه رایگان یا همگانی سلامت ایجاد نشده و هنوز حدود ۳۲ تا ۳۳ میلیون نفر از جمعیت کشور از این بیمه بهره‌مند هستند. باید توجه کرد که این بیمه مخصوص محرومان است، کسانی که می‌توانند سرانه بیمه را پرداخت کنند و توانمند هستند باید این حق بیمه را بپردازند و بیمه همگانی سلامت را مختص محرومین بدانند.

رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت(Health insurance) تاکید کرد: باید تحت هر شرایطی محرومین را مد نظر قرار بدهیم و خدمت خوبی به این افراد ارائه کنیم. اگر بتوانیم در بخش دولتی به بیمه شدگان همگانی سلامت خدمات مناسبی ارائه کنیم، طبیعی است که اولویت دولت به ارائه خدمات در بخش دولتی خواهد بود؛ باید توجه کنیم حوزه سلامت، حوزه مناسبی برای تسویه حساب سیاسی یا شخصی نیست.