طراحی شبکه ملی مراقبت سرطان برای اولین بار در کشور
شفا آنلاین>سلامت>معاون درمان وزارت بهداشت گفت: "شبکه ملی مراقبت سرطان" برای اولین بار در کشور و منطبق بر استانداردهای جهانی در ۳ سطح ارائه خدمت طراحی شده است.

به گزارش شفا آنلاین، دکتر قاسم جان بابایی در نشست تخصصی مشترک با متخصصان حوزه سرطان گفت: مراکز تیپ یک به منظور تشخیص زود هنگام و غربالگری سرطان، مراکز تیپ ۲ به منظور درمان‌های شیمی درمانی(Chemotherapy)، رادیوتراپی و گاهی جراحی سرطان و مراکز تیپ ۳ به منظور رادیوتراپی و شیمی درمانی و جراحی و خدمات تشخیصی پیشرفته طراحی و درحال توسعه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ١٣٧ مرکز تیپ یک به منظور تشخیص زود هنگام و غربالگری سرطان(Cancer) احداث شده است، خبر از ایجاد تیپ‌های دو و سه با مشارکت بخش غیر دولتی داد.