پزشکان، تعطیلی یا تغییر نشانی مطب‌شان را به نظام پزشکی اطلاع دهند

شفا آنلاین>سلامت>وظایف جامعه پزشکی در هنگام بروز بلایا و حوادث، نوع خدماتی که باید ارایه دهند و همچنین لزوم اعلام تغییر نشانی مطب‌شان به نظام پزشکی محل، از جمله تکالیفی است که سازمان نظام پزشکی در قالب تدوین راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای برای جامعه پزشکی تعیین کرده است.

به گزارش شفا آنلاین، بر اساس راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکی که از سوی سازمان نظام پزشکی کشور تصویب شده است، اعضای این سازمان موظفند تا در مواقع بروز حوادث و بلایای غیرمترقبه یا همه‌گیری‌ بیماری‌ها به محض فراخوان سازمان، خود را به محل مقرر معرفی کرده و برابر موازین قانونی و حرفه‌ای انجام وظیفه کنند. همچنین لازم است اعضا در انجام وظایف حرفه‌ای خود پیشگیری را بر درمان اولویت داده و حسب مورد، آموزش‌های لازم پیشگیرانه را به دریافت کنندگان خدمات سلامت ارائه کنند.

در عین حال بنابر اعلام راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکی، اعضای سازمان نظام پزشکی(Medical System) مکلفند نشانی و تغییر نشانی و تعطیلی مطب و موسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند.

در قسمت دیگری از این راهنما آمده است؛ از آنجایی که قانون ظرفیت خود تنظیمی را برای جامعه پزشکی پیش‌بینی کرده است، اعضا مکلفند برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های قانونی تا حد امکان در فرآیند انتخاب نمایندگان خود در سازمان فعالانه مشارکت کنند. همچنین اعضا باید تا حد امکان با کمیسیون‌های کارشناسی سازمان نظام پزشکی به عنوان کارشناس مدعو همکاری کنند. حرفه‌مندان پزشکی عضو سازمان در صورتی که به عنوان عضو کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف مرتبط با مسایل حرفه‌ای از جمله کمیسیون‌های کارشناسی پرونده‌های انتظامی فعالیت می‌کنند، لازم است کلیه اصول اخلاق حاکم بر عضویت در این کمیته‌ها را شامل حفظ محرمانگی، بی‌طرفی، آشکارسازی تعارض منافع احتمالی، احترام به حریم خصوصی و سایر هنجارهای اخلاقی مذکور در اساسنامه یا آیین‌نامه‌های مربوطه را رعایت کنند.

در عین حال توجه اعضا به اخلاق سازمانی خصوصا در جایگاه رهبری سازمان‌ها و موسسات بهداشتی و درمانی به منظور برنامه‌ریزی و اجرای اقداماتی که زمینه را برای رفتار حرفه‌ای فراهم می‌آورد، ضروری است.