سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد:
لزوم آسیب شناسی کاهش اعتماد مردم به پزشکان
شفاآنلاین>سلامت>سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه طی ۲۰ سال گذشته تمام گروه‌های مرجع از جمله پزشکان درجه اعتماد خودشان را با روندی کاهشی همراه می‌بینند، گفت: این مسئله باید آسیب‌شناسی شود؛ چرا که موضوع سرمایه اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش شفاآنلاین،ایرج حریرچی در مراسم رونمایی از راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکی و راه‌اندازی سامانه آنلاین مجوز کمیسیون تبصره 7 ماده 13 اظهار داشت: زمانی که بتوانیم از بروکراسی‌های اداری و موارد کاغذی در زمینه صدور مجوزهای لازم اجتناب کنیم، خدمات را به مردم سریع‌تر ارائه داده و این مسئله موفقیت‌های زیادی به همراه دارد.

وی بابیان اینکه یکی از شاخص‌های ارزیابی سلامت میزان دسترسی به خدمات الکترونیک است، گفت: این خدمات اعم از خدمات ارائه‌شده به بیمه‌ها، بیماران، دستگاه‌های نظارتی خارج و داخل حوزه سلامت است و درواقع با توجه به این مسئله شاخص ارزیابی سلامت مورد توجه قرار می‌گیرد.

سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: خوشبختانه نظام پزشکی (Medical System)توانسته پرونده امضای الکترونیک را ایجاد کند و امیدواریم بتواند در همین مسیر موفقیت‌های بیشتری را داشته باشد.

حریرچی در ارتباط با راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای گفت:‌اعتماد بیمار به پزشک بسیار حائز اهمیت است و به دلیل روابط اخلاقی مناسب از دیرباز جامعه پزشکی جز سه گروه اصلی مرجع بوده که طبق نظرسنجی‌ها ارتباط خوبی با مردم داشته است و دربین حرف و مشاغل مختلف رتبه یک تا سه را از آن خود کرده است.

وی خاطرنشان کرد: طی 10 تا 20 سال گذشته البته تمام گروه‌های مرجع درجه اعتمادشان را با روندی کاهشی می‌بینند که این مسئله باید آسیب‌شناسی شود.

سخنگوی وزارت بهداشت  افزود: سرمایه‌های اجتماعی بسیار حائز اهمیت هستند و اعتماد متقابل بین مردم و دولت و دستگاه‌های مختلف باید مورد توجه قرار گرفته شود.