اسحاق پالوس کوچکترین قربانی آتش‌سوزی برج گرنفل لندن+عکس