عظیم قیچی ساز کوهنورد تبریزی ساعاتی پیش اورست را بدون اکسیژن فتح کرد+عکس