پدرنفرولوژی ایران اعلام کرد:
ضرورت تغییرمدیریت سنتی و جوان گرایی در انجمن بیماران کلیوی/خروج اعتراض آمیز مدیر سرشناس
به گزارش شفاآنلاین ،پروفسور بهروز برومند ضمن اعلام این خبرگفت: بدون شک مرحوم مصطفی قاسمی رئیس فقید این انجمن که ازبیماران دیالیزی وپیوند کلیه بود زحمات زیادی درراستای توسعه کمی وکیفی این انجمن متحمل شد.اما متاسفانه ایشان پس ازتحمل سالها درد و رنج دیالیزچند ماه قبل درگذشت.

براساس اعلام دفتر دکتر برومند ،رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی ایران درادامه خاطرنشان کرد:درحال حاضرباتوجه به گسترش دامنه خدمات انجمن بیماران کلیوی درسراسرکشورونیازبه حضورقدرتمند این انجمن درعرصه های داخلی و بین المللی و به منظورتبین اهداف وگسترش خدمات مربوطه درداخل وحتی خارج ازکشورمی بایست قدرت اجرایی ومدیریتی به مدیران جوانترودارای تحصیلات عالیه و آشنا به اموربیماران کلیوی کشورسپرده شود.چراکه مدیریت سنتی پاسخگوی نیازهای انجمن وبیماران تحت پوشش نیست.


تصویر :داریوش آرمان و پروفسوربرومند

ریاست پنج دوره انجمن نفرولوژی ایران خاطرنشان کرد:امروزه برای کاهش مشکلات بیماران دیالیزی و پیوندی وتوسعه بخش ها ومراکزخدماتی مربوطه وافزایش حمایت های اجتماعی واقتصادی ازبیماران دردمند، نیازبه چانه زنی های جدی سیاسی واجتماعی درعرصه های مختلف به خوبی حس میشود.به همین خاطر می بایست خیلی سریع سکان مدیریت انجمن بیماران کلیوی به نیروهای توانمند ،لایق ودلسوزبیماران سپرده شود.تاشاهد کاهش رنج وآلام مختلف این بیماران درسراسرکشورباشیم.

وی با بیان اینکه هزینه های انجمن های خیریه سلامت محور،فقط با حمایت های مادی و معنوی مردم نیکوکاروخیرین سراسرکشورتامین می شود تصریح کرد:این انجمن ها متعلق به مردم و بیماران تحت پوشش آنهاست.به همین خاطرهدایت چنین مراکزی می بایست به مدیران دلسوزوتوانمند ودرعین حال نیروهای جوان ،تحصیلکرده و باتجربه و مطلع ازاموربیماران سپرده شود.

وی باتقدیراززحمات مدیریت کنونی انجمن گفت:بهتراست درشرایط فعلی ،کارها را به نیروهای جوانترسپرد تا آنها بتوانند با هوشمندی و بهره گیری ازتکنولوژی های روزدنیا و روش های پیشرفته مدیریتی وتجربه شان، درراستای رشد وشکوفایی هرچه بیشترانجمن و اهداف بنیانگذارانش بکوشند.


سرپرست نخستین مرکز دیالیزوپیوند وزارت بهداشت درادامه با اشاره به قطع همکاری یکی ازمدیران جوان، سختکوش وازچهرهای سرشناس وموفق انجمن بیماران کلیوی ایران با این انجمن خاطرنشان کرد:متاسفانه باخبرشده ایم که آقای داریوش آرمان پس ازپایان مراسم روزجهانی کلیه دراسفند سال 94 به نشانه اعتراض به نحوه مدیریت وبرخی مسایل مربوطه ازحضوردراین انجمن خودداری کرده اند.


پرفسوربرومند گفت:آنطورکه شنیده می شود عدم حضورایشان پس ازحدود 15 سال فعالیت خالصانه وبسیارتاثیرگذاردرانجمن بدون شک برای جامعه بیماران کلیوی ودیالیزی کشورضایعه ای بسیاربزرگ خواهد بود.چراکه آقای آرمان مدت زيادي است كه در انجمن بيماران كليوي خدمات شايسته و ارزنده اي انجام داده است.

عضوپیوسته فرهنگسان علوم پزشکی کشور یادآورشد :وي به علت ارتباطات گسترده رسانه ای وقدرت نفوذش دررسانه های جمعي وتحصیلات عالیه دررشته علوم ارتباطات موفق شده كمك های بسياري به اين انجمن و بیمارانش ارایه دهد. به گونه ای که نقش ایشان درمعرفی خدمات ودستاوردهای این انجمن درداخل وخارج ازکشور وارایه تصویرواقعی ازمشکلات بیماران کلیوی ،بدون شک یکی ازمهم ترین دستاوردهای حضورمدیریتی ایشان درانجمن بیماران کلیوی به شمارمیرود.

پروفسور برومند اظهارداشت :وي به واسطه سالها حضورمستمروالبته بدون چشمداشت درانجمن بیماران کلیوی، درد بيماران و مشكلات آنها رابا تمام وجود حس كرده و به دنبال راهكارهاي لازم براي حل مشكلات فراوان بیماران بوده وهست.حال آنکه برطرف شدن بخش قابل توجهی ازمشکلات بیماران وآشنایی هرچه بیشرمردم ومسولان با این انجمن نیزبه خاطرحضورایشان درانجمن بوده است.

دكتر برومند در ادامه تصریح کرد: آقای آرمان به علت داشتن تحصيلات بالا وهمچنين كسب تجربه هاي گران بها و تلفيق اين دو ويژگي با يكديگروارتباطات بسیارقوی با جامعه پزشکی ورسانه ای کشور قدم هاي بسیارموثري براي اعتلای نام انجمن برداشته که برهیچکس پوشیده نیست
به گفته دکتربرومند، او در واقع از يافته هاي اين انجمن به نفع خودشان استفاده كرده است. ضمن اینکه برنامه ریزی های ایشان دربرگزاری مراسم های مختلف ازجمله روزجهانی کلیه و هفته حمایت ازبیماران کلیوی طی سالهای متمادی بسیار مهم وحائزاهمیت بوده است.

بنابراین به عنوان یکی از بنیانگذاران انجمن بیماران کلیوی کشورمعتقدم وجودوحضور افرادي مانند ايشان براي چنين سازمان هايي ضروري است. چراكه با زير و بم اين انجمن آشنا بوده و اميدوارم اعضاي انجمن در يك انتخابات آزاد و با توجه به ويژگي هاي اخلاقي و انساني و حرفه ايشان بتوانند ازوجود وی هرچه سریعتروبه بهترین شکل ممکن درامورمدیریتی کلان بهره کافی راببرند. تا انشالله جامعه بزرگ بیماران کلیوی کشورهمچنان بتوانند ازخدمات ارزنده ایشان استفاده نمایند.


رئيس اسبق انجمن نفرولوژي گفت: ممكن است فردي از نظر تحصيلات و اخلاق بسيار مناسب باشد اما توانايي لازم را براي كار نداشته باشد. اماآقای آرمان فردي توانمند وشناخته شده است كه اميدوارم با قبول مسووليت هاي سنگين تر در انجمن حمايت از بيماران كليوي بتواند درکنارسایردست اندرکاران انجمن تحولات بزرگ و مثبتي برای بیماران رقم بزنند.

به گفته پروفسور برومند يكي از رموز موفقيت ايشان توانايي اش در جلب اعتماد مردم است. چرا كه فردي شفاف و صادق است و در كمك به بيماران از جان و دل مايه گذاشته ومي گذارد بنابراين مردم نيز به او اعتماد دارند. به اعتقاد بنده ايشان انسان شايسته ای است كه مي تواند نقش موثري درآینده انجمن ايفا كند.

به گفته وی ،از ديگر ويژگي هاي مهم ايشان توانايي در بيان عقايد و اهدافش است.امروزه ما در دنياي ارتباطات زندگي مي كنيم و ايشان نيز به علت اينكه در داخل و خارج از كشورارتباطات بسیارمهم وتاثیرگذاری دارد توانسته انجمن را به خوبي در همه ي مجامع معرفي كند و از اين راه كمك هاي زيادي به انجمن كرده است.