بهره برداری از 49 تخت مراقبت های ویژه در سمنان

به گزارش شفا آنلاین ،با حضور دكتر مهدي شادنوش رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان، هيئت رئيسه دانشگاه، و جمعي از مديران و  كاركنان دانشگاه به صورت ويدئو كنفرانس و به طور همزمان با دانشگاههای علوم پزشکی سراسر كشور،  49 تختICU،  CCU،NICU  در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان افتتاح شد.

مراسم افتتاح همزمان تختهای مراقبتهای ویژه با حضور دکتر هاشمی وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي در بیرجند و دكتر شادنوش رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان آغاز شد و از طريق ویدئو کنفرانس در دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان، مشهد، اقلید، کاشان، زنجان، بروجن، چابهار، بیمارستان فیروز گر تهران، اراک ، زاهدان، شاهرود، سنندج و سایر استانها برگزار شد.

گفتني است: تخت های مراقبت ویژه در تمامی کشور ها و در تمامی مقاطع زمانی از حساس ترین و استراتژیک ترین ظرفیت های خدمات درمان بستر محسوب می شود.
 
بخش مراقبت ویژه، بخشی است مخصوص بیماران بدحال با شرایط بحرانی،که علي‌رغم بيماري‌هاي متعدد زمينه‌اي، امید به زندگی در آنها وجود دارد. در واقع شرایط بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه به گونه ای است که امكان مراقبت و نگهداري از آنها در سایر بخش‌ها و در کنار ديگر  بیماران وجود ندارد. در این بخش بیماران تحت نظارت دقیق و دائمی قرار دارند. در واقع بالاترین سطح مراقبت‌هاي پزشکی و پرستاری از این دسته بیماران انجام می‌شود
.