بهره برداری از ساختمان مجتمع آموزش عالی سلامت دانشگاه علوم پزشكي استان سمنانبه گزارش شفاآنلاین ،دکترمهدی شادنوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اعلام این خبر، گفت: در راستای ارتقای کیفی و کمی آموزش سلامت در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و با توجه به جابجایی ستادمرکزی این دانشگاه به مکان جدید، ساختمان حوزه ریاست در ساختمان قدیم به مجتمع آموزش عالی سلامت اختصاص یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بیان داشت: براساس حکم وزیر محترم بهداشت در خصوص تاسیس این مجتمع، فرصت جذب جدید در رشته های گوناگون و متعدد در مقاطع کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد نیز به وجود خواهد آمد. این مجتمع همچنین می توانند عرصه آموزش بالینی دانشجویان دکترای حرفه ای (پزشکی عمومی و دندانپزشکی) قرار گرفته و متخصصین بسیاری در آن جذب و مشغول به  فعالیت گردند.

دکتر شادنوش با اشاره به اهمیت آموزش بهورزی، گفت: مرکز آموزش بهورزی با رسالت جذب، آموزش و تربیت بهورزان برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی اولیه در مناطق روستایی، به عنوان یکی از مراکز مهم تربیت نیروی انسانی دوره دیده در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می شود که با توجه به بهره برداری مجتمع آموزش عالی سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، مرکز آموزش بهورزی در این مجتمع مستقر گردیده است و بهوزران از تاریخ 15/12/94 در این مجتمع آموزش های لازم را فرا می گیرند.

وی در ادامه بیان داشت: در این مجتمع قرار است نیروهای بومی جذب و پس از کسب آموزش های تخصصی سلامت در مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی مورد نیاز بکار گرفته شوند.