کد خبر: ۲۱۷۳۳۲
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۰ - ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - 2018December 18
تعيين تعرفه پزشكي تنها و تنها به معناي تعرفه خدمات انساني موجود در هر كار پزشكي است كه بايد با درنظر گرفتن ميزان زمان لازم براي كسب مهارت ، تجربه ،ميزان تكرار ، زمان لازم براي انجام ان و خطرات و عوارض احتمالي به صورت ضريبي از نرخ پايه "يك ويزيت پزشك عمومي " محاسبه گردد
شفاآنلاین>سلامت>هفته گذشته دو خبر به شكل متوالي در خبرگزاري هاي سلامت درج شده بود

اول ؛رييس شوراي بيمه سلامت صراحتا اعلام  كرد تعرفه هاي سال اينده خدمات سلامت بستگي به بودجه بيمه ها دارد !!

دو م ؛خبر ترجمه كتاب تعرفه هاي كاليفرنيا كه گفته ميشود با زحمات و هزينه فراوان وربا رعايت عدالت در بين رشته ها ي مختلف توسط سازمان نظام پزشكي انجام شده .

مهم ترين نكته در مورد اين دوخبر ارتباط عميق بين اين دو موضوع است كه مغفول مانده .اگر تعيين نرخ اين  خدمات بستگي به جيب مهم ترين خريدارانش دارد پس سازمان نظام پزشكي يا سازمان فروشندگان دقيقا مشغول چه كاريست ؟

    اين سازمان فروشندگان دانسته يا نادانسته به دنبال تدوين شيوه اي نظام مند براي محاسبه نرخ خدمات پزشكي<medicine> نبوده است بلكه براي كنار آمدن با أوضاعي كه خريدار تعيين كننده ان است چشم بر واقعيات اشكار فروبسته و تنها به دنبال ان است كه امكانات موجود را به نحوي تقسيم كند كه رشته هاي متنفذ تر يا رشته هايي كه در فرهنگ عمومي مهم تر محسوب ميگردند احساس عدالت كنند !

 يك بار ديگر زير فشار مشكلات و در خوف از سنگيني وظيفه اي كه جوامع پزشكي برعهده دارند ،سازمان از مهم ترين وظيفه خود يعني تعيين تعرفه ويزيت  شانه خالي ميكند .

  واقعيت ان است كه اين ترجمه  كتاب كاليفرنيا  همه خدمات پزشكي را شامل ميشود  غير از ويزيت !  .موضوع تنها اين نيست كه "تنها خدمت"  بخش مهمي از جامعه پزشكي -بيش از نيمي از ايشان شامل پزشكان عمومي ،داخلي، اطفال عفوني و....  -بطور كل در اين ترجمه استثنا شده است بلكه موضوع مهم تر ان است كه تنها با تعريف وتعيين تعرفه ويزيت است كه ميتوان تعرفه ساير خدمات پزشكي را هم تعيين نمود . و اگر  واقعي كردن و نظارت بر انجام بهينه ويزيت كار دشواري باشد نظارت بر ساير اعمال پيچيده تر به مراتب دشوار تر است .

   حرف  اصلي ان است كه "كا" يي كه اجر كتاب كاليفرنيا را تشكيل ميدهد نميتواند بجر "ويزيت ساده " يك پزشك عمومي چيز ديگري باشد  .بدون تعيين تعرفه يك ويزيت ساده تعيين تعرفه همان ويزيت در اورژانس و در نيمه شب يا تعرفه زماني كه همان پزشك عمومي اعمال ساده اي مثل بخيه زدن انجام ميدهد هم غيرممكن است به همين ترتيب تعيين تعرفه براي كارهاي پيچيده تر مثل انجام و تفسير اكوكارديوگرافي ، انجام عمل اپانديسيت يا تعويض دربچه فلب  هم غير ممكن است.

تعيين تعرفه پزشكي تنها و تنها به معناي تعرفه خدمات انساني موجود در هر كار پزشكي است كه بايد با درنظر گرفتن ميزان زمان لازم براي كسب مهارت ، تجربه   ،ميزان تكرار ، زمان لازم براي انجام ان و خطرات و عوارض احتمالي به صورت ضريبي از  نرخ پايه "يك ويزيت پزشك عمومي " محاسبه گردد . متغير ديگر در اين  محاسبه ، هزينه مكان و امكانات و دستگاه هاي پزشكي است كه طبيعتا ارتباطي به خدمات انساني نداشته و بايد مستقلا نظير ساير خدمات بر أساس قوانين اقتصادي<economic> محاسبه گردند .

  تعيين تعرفه هاي پزشكي بدون تعيين نرخ پايه خدمات انساني بخصوص در شرايطي كه قيمّت دستگاه ها و امكانات پزشكي هم در هاله اي  تيره و تار از نرخ هاي متفاوت دلار و امكانات غير شفاف دولتي قرار گرفته اند تنها باعث تطابق با وضع موجود ، تداوم چرخش أمور و به تاخير افتادن اصلاح  ميگردد .

   پرداختي  كه در حال حاضر صرفا براي ويزيت  با همين  تعرفه هاي موجود صورت ميگيرد رقمي نجومي است كه بخش عظيمي از هزينه هاي سلامت را تشكيل ميدهد .واقعي كردن به معناي افزايش ناگهاني اين مبلغ ، در مجموع انچنان رقم سنگيني راتشكيل ميدهد   كه تصور ان هم پشت تمام پرداخت كنندگان شامل بيمه ها و دولت  را به لرزه درمي اورد و صعوبت اين كارصورت مسيله را از دستور جلسات مجامع پزشكي بطور كلي پاك ميكند .

بنابراين همواره پابه پاي تمام تحليل هاي فوق و در خواست براي واقعي كردن تعرفه ها بايد تاكيد كرد كه اين پروسه اي كوتاه مدت نيست و جز با تعميق و گسترش همزمان سيستم هاي نظارت كيفي امكان پذير نميباشد . چرا كه مقصود اساسا ميزان دريافت پزشكان نيست بلكه رفع اشكالات اساسي ساختار  هاي سلامت مورد نظر است.
دكتربابك زماني
رييس انجمن سكته مغزي ايران

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: