کد خبر: ۲۰۱۰۷۴
تاریخ انتشار: ۲۰:۴۵ - ۰۸ تير ۱۳۹۷ - 2018June 29
دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی وزارت بهداشت به علل ضعف در زمینه انتشار و اخلاق در پژوهش پرداخت و هدف پژوهش در اخلاق را رفتن به سوی یک پژوهش استاندارد عنوان کرد.

شفا آنلاین>جامعه پزشکی>دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی وزارت بهداشت به علل ضعف در زمینه انتشار و اخلاق در پژوهش پرداخت و هدف پژوهش در اخلاق را رفتن به سوی یک پژوهش استاندارد عنوان کرد.


به گزارش شفا آنلاین:دکتر علیشیری - دبیر علمی همایش اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ویژه اعضای کمیته اخلاق و هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران به تبیین اهمیت پژوهش و تحقیقات پرداخت و به بیان عوامل بروز تخلفات و عدم وجود قوانین و چارچوب‌های منظم در این زمینه و الزامات سیاست گذاری در این حوزه اشاره کرد.

در ادامه دکتر شمس - دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی در وزارت بهداشت به علل ضعف در زمینه انتشار و اخلاق در پژوهش پرداخت و هدف پژوهش در اخلاق را رفتن به سوی یک پژوهش استاندارد بیان کرد.

دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی در وزارت بهداشت - استانداردسازی در زمینه اخلاق در پژوهش و ارتقاء نظام‌مند کردن این موضوع در سیستم‌های پژوهشی را شرح داد.

این استاد دانشگاه اهمیت پرداختن به این حوزه را موثر و عدم پرداختن به آن را باعث افول مقالات علمی ایرانی در سطح جامعه علمی جهانی دانست.

در خاتمه همایش اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ویژه اعضای کمیته اخلاق و هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران؛ پزشکانی که موفق به گذراندن آزمون پایانی شدند،  گواهی  پایان دوره دریافت کردند.
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: